Komisja sędziowska

Andrzej Łaszczuk

Szczecin – Sędzia główny

Piotr Purchała sędzia Polskie Towarzystwo Taneczne

Piotr Purchała

Warszawa

Radek Hojsan

Wrocław

Marcin Zawiślak

Leszno

Sergiu Rusu

Gliwice

Maria Sielicka-Różyńska

Poznań

Barbara Jawor

Poznań

Marcin Kiszteliński

Częstochowa

Arkadiusz Guzierowicz

Szczecin

Komisja skrutacyjna

Dominika Górska-Jabłońska

Zielona Góra

Małgorzata Kocińska

Zielona Góra